Jung

LTA Pumpstation

Monteringsfärdiga prefabricerade villapumpstationer för avlopp, grundvatten eller trycksatta avloppssystem med noggrant utvalda komponenter i mycket hög kvalitet. För områden med spridd bebyggelse, eller svåra markförhållande är tryck-avlopp det ekonomiska...

Läs mer

Multicut

Vertikal, enstegs dränkbar pump med öppet friströmshjul och skärande funktion i inloppet till pumpen. Motor driver på samma axel pumphjul och skärande knivar. Oljekammare och dubbelriktad kiselkarbidlagring och dubbla...

Läs mer