Pumps 2000

Membranpump

Den dubbelverkande membranpumpen är framtagen för viskösa vätskor och slurry. Pumpen utvecklades från början för krävande gruvapplikationer där det ställs mycket höga krav på prestanda och tillförlitlighet. Pumpen, som...

Läs mer