Speck

Högtryckspump, plunger

Dessa pumpar passar utmärkt för tvättning och provtryckning mm. Pumparna lämpar sig väl för att pumpa rena vätskor med högt tryck och måttligt flöde. De finns även i utförande...

Läs mer

Sidokanalspump

Dessa pumpar finns i två olika utföranden, dels som renodlad vätskeringpump, dels som kombinationspump med ett centrifugalhjul och flera vätskeringhjul. Pumparna används för krävande applikationer inom process- och livsmedelsindustrin....

Läs mer