Börger

Börger har sedan starten för mer än 20 år sedan varit en av de ledande tillverkarna av lobrotorpumpar och maceratorer.

Fördelarna med Börger lobrotorspumpar är många, bland annat är de mycket kompakta och spar utrymme jämfört med excenterskruvpumpar. Pumpen är dessutom mycket energisnål och därmed ekonomisk. Pumpen klarar fasta partiklar och hanterar dessutom ömtåliga vätskor skonsamt. Tack vare de speciella skruvformade rotorerna är flödet så gott som pulsationsfritt. Pumpens konstruktion medför också att ljudnivån under drift är mycket låg. Utöver detta är den självsugande (upp till 6 m lyfthöjd) då den i princip fungerar som en vakuumpump på sugsidan.

Pumparna återfinns inom avloppsvatten och slambehandling, kemikalie- och färgindustrin, pappers- och massaindustri, petrokemisk industri och oljeindustrin och många andra områden där användaren har insett fördelarna med lobrotorpumpens mångsidighet.

Ytterligare en stor fördel med Börger lobrotorpumpar är den genomtänkta konstruktionen som innebär enklare service och underhåll. Det går snabbt och är enkelt att byta alla slitdelar i pumpen utan att demontera pumpen från rörsystemet.

I sortimentet finns även en serie kompakta och robusta in-line monterade maceratorer eller choppers och kvarnar.

  • Multicrusher är en roterande kvarn som kapar grovt material som fibrer, trästycken, plast, membran och textilier på ett stabilt sätt och sönderdelar/maler ner mediet till en homogenare massa.
  • Multichopper är en chopper som med roterande knivar mot en perforerad hålplatta finfördelar material till minsta beståndsdelar. Partiklar som ej går att skära hamnar i uppsamlingsfickan.
  • Rotorrake är en unik kvarn som med gallerstavar och roterande skärknivar på ett enkelt sätt grovfördelar mediet till hanterbar storlek för t.ex pumpar. Partiklar som ej går att skära hamnar i uppsamlingsfickan.

Produktspecialist

Peter Brinck
Peter Brinck

Stockholm
Mobil: 073-072 71 10
Mail