Vätskeringvakuumpumpar

Vätskeringvakuumpumpar har ett brett användningsområde.
De används i applikationer med vakuumnivåer ned till 33 mbar(absolut).

Pumparna återfinns tex i steriliseringsprocesser, förpacknings- och livsmedelsindustrin.
De är lämpliga för koncentrering, avgasning, torkning, impregnering, granulattransport och formgjutning av plast. De skapar vakuum i vakuumtoaletter.
Tack vare sin robusta konstruktion passar de bra även i dammiga, fuktiga miljöer.

Vätskeringprincipen kan även användas för att generera övertryck.  Maskinen fungerar som en kompressor då den drar gas från atmosfärstryck.

Fördelarna med vätskeringvakuumpumpar är många:

  • Kan hantera de flesta gaser, även gas med vätska
  • Låg temperaturökning
  • Låg ljudvolym
  • Oljefri
  • Driftsäkra
  • Kräver minimalt med underhåll
  • Finns även i ATEX-utförande

Länkar till våra produkter:

Vi levererar även skräddarsydda aggregat bestående av vakuumpump med motor, tank för servicevätska, värmeväxlare, rör/slangar och ventiler.
Det finns flera möjliga lösningar och kombinationer.

Vätskeringprincip

Innan start fylls pumphuset (2) med drivvätska upp till centrum av pumphjulet (4).
Pumphjulet är excentriskt placerat i pumphuset. När pumpen startas och pumphjulet börjar snurra skapar drivvätskan genom centrifugalkraften en roterande vätskering (1) längs med husets innervägg. Vätskeringen tätar mot huset, locket samt mellan hjulets skovlar (5), i varje cell mellan skovlarna skapas en gaskammare.

Då hjulet är excentriskt placerad i pumphuset varierar volymen i gaskamrarna (3 och 6), beroende på var i pumphuset de befinner sig.

När cellen närmar sig pumpens inlopp (6) reduceras andelen vätska och ett undertryck skapas. Gas från processen dras då in i kammaren.

När kammaren närmar sig utloppet fylls den återigen upp av drivvätskan, gasen komprimeras och trycks ut genom utloppet.

En liten mängd drivvätska följer med gasen ut (3). För att hålla vätskeringen stabil och säkerställa att temperaturen inte blir för hög skall pumpen förses med drivvätska under drift.