Vatten- & Vätska

Vatten- & Vätska

Vårt omfattande program med allt från små centrifugalpumpar upp till stora Splitcasepumpar för vatten och rena vätskor. God lagerhållning och logistik gör att vi erbjuder mycket korta ledtider på många av våra pumpar.

02pedrollo

Centrifugalpumpar
Prisvärda pumpar av hög kvalitet för olika användningsområden ex. cirkulation, bevattning-, sprinklersystem, värme- och kylanläggningar.

  • Cirkulationspumpar
  • Tryckstegringspumpar
  • Dränkbara pumpar
  • Djupbrunnspumpar

Läs mer om Centrifugalpumpar

03aquanorm

Vattennormpumpar
Våra egenbyggda normpumpar enligt DIN 24255. Robusta gjutjärnspumpar i flera olika utförande och anpassade till era behov.

  • Horisontella lagerbockspumpar
  • Kortkopplade monoblockpumpar
  • Vertikala inlinepumpar

Läs mer om Vattenormpumpar

 

split_case

Splitcasepumpar
För stora fllöden vid t.ex. vattenverk, sprinklersystem eller som kylvattenpumpar.  Horisontaldelat hus innebär service utan att pumpen behöver demonteras ur rörsystemet.

  • Servicevänlig konstruktion
  • Högre verkningsgrad med belagda hus och polerat pumphjul i rostfritt material
  • Kundanpassade lösningar och aggregat

Läs mer om Splitcasepumpar