Hur fungerar ett LTA-system?

hur_fungerar_LTA

LTA-systemets kan delas upp i följande delar:

  1. Självfallsledning ut från byggnad till pumpstation på tomten
  2. Automatiskt styrd pumpstation som mal ned avloppet
  3. PE-tryckledning med diameter 32-40 mm ut till stamledning
  4. PE-stamledning upp till diameter 90 mm
  5. Matning av pumpstation från huset ev grupplarm i retur
  6. Automatikskåp max 2 m från pumpstation
  7. Ungefär 0,5 m utanför tomten ligger anslutningspunkt till VA-huvudmannens stamnät
  8. Eventuellt behövs kompressorstation för att rensa stamnätet, så att inte dålig lukt uppstår (följer EN 1671:1997)