Villapumpstationer (LTA-system)

lta

LTA system är om det följer normen EN 1671:1997 ett tekniskt likvärdigt komplement till de självfallssystem,
som finns i tätt bebyggda områden. Till skillnad från självfallssystem, kan LTA-system följa markkonturen på gränsen till frostfritt djup.

 

LTA system är därför en möjlig utvidgning av det vanliga VA-nätet för:

  • Fastigheter som ligger lågt t.ex. runt sjöar eller längs stränder.
  • Fastigheter i bergig terräng där man vill minska eller undvika att spränga sig fram.
  • Fastigheter där det är stora avstånd mellan en grupp hus och huvudstamnätet.
  • Fastigheter som inte används hela året t.ex. sommarhus, campingplatser.
  • Fastigheter i områden där grundvattnet är högt.

Antalet är inte begränsande!
LTA-system kan vara bästa lösning både för enskilda hushåll, som för områden med 1000-talet fastigheter.

Det finns erfarenhet
Jung Pumpen och Pumpteknik har erfarenhet från över 150 000 installerade LTA-pumpstationer. Det gör att vi vet vad som gäller för att kunna bygga VA-system, som är bekymmersfria för användarna.

 

skriv_ut_sida_pdf

(Öppnas inte PDF-en i din webbläsare så har den laddats ner till din dator)