Pumpsump

Pumpsumpen rymmer omkring 800 liter. En person använder i ett hushåll ungefär 150 liter/dygn i snitt. Det gör att vid t.ex. elavbrott under något dygn (och t.ex. kommunalt vatten), så klarar sumpen att buffra upp.

Pumpen är snedställd för att kunna suga
bort flytande föremål, så de ej ansamlas i sumpen.

pumpsump

Pumpning medför även omrörning av kvarvarande bottenmängd – max 35 liter – vilket gör att eventuellt sedimenterade partiklar dras med in i pumpen. Risken för dålig lukt reduceras därmed kraftigt.

Pumpsumpen är tillverkad i polyeten, som är ett vattenfrånstötande (hydrofobt) material. Det är därför lätt att skölja rent innerväggarna.

Inga delar i pumpsumpen kan korrodera. Allt är tillverkat i tåligt plastmaterial eller aluminium/rostfritt, vilket kommer att garantera en lång teknisk livslängd.

Efter att vattnet lämnar pumpen, så passeras en kulbackventil, som är gjord i rostfritt. Denna typ av backventil är den som säkrast tätar mot returflöde.

Därefter sitter en kulventil, som stängs genom att vrida ett handtag 90 grader uppe i öppningen av pumpsumpen. En sådan stängning har av säkerhetsskäl införts att vara tvingande att göra för att kunna lyfta bort pumpen.
Utloppet är ett DN32 PE-rör.

Inloppet för självfallsledning är förberett med packning för ett DN 110 plaströr.
Det finns olika typer av lock. Som standard levereras det med ett locka av aluminium, som man kan gå på.