Styrning av pump

syrning_pump1

Det som kommer att behövas är ett skåp av ovanstående modell för att driften av pumpstationen skall fungera. Finns en byggnad alldeles intill pumpstationen kan ev styrningen av pumpstationen placeras inomhus.

Det som avgör avståndet mellan pumpstation och styrskåpet är luftslangarna som normalt kontrollerar nivån i pumpsumpen. De bör inte vara längre än 4 m och alltid luta ned mot vattenytan, så att eventuell kondens kan rinna ut.

Det finns ett dyrare alternativ att ha en tryckgivare i pumpsumpen, som gör det möjligt att ha styrskåpet lite längre ifrån.

Den enklaste styrningen för dränkta pumpar kan förses med många olika larmfunktioner. Den fungerar i uteklimat ned till -20 C, vilket gör att den enbart vid mycket låga temperaturer behöver lite stödvärme.

syrning_pump2

Den innehåller följande funktioner:

 • Mjukstart av motor för att inte säkringarna skall gå sönder
 • Reläer för att starta motorn, 4kW/400VAC 3-fas
 • Motorskydd, överbelastning
 • Transformator för matning av automatik 230VAC/2 A
 • Laddning av backup-batteri
 • Vrede för inställning Manuell drift – Automatik-Av
 • Ljudlarm
 • Relä för signal till separat larm i hus, 5A/250VAC.
 • Knapp för avstängning larm
 • LED-lampa indikerar att pumpen går
 • LED-lampa som indikerar om rotationsriktningen är fel
 • LED-lampa visar om det är onormalt högt med avloppsvatten
 • LED-lampa visar utlöst motorskydd
 • Nivåkontroll med bubblande luft till klockor i pumpsumpen eller styrning med hjälp av tryckgivare
 • Elkablage för inkoppling av dränkt pump med 9,5 m ledning
 • Extra högnivå-vippa

 

Tilläggsfunktioner

 • Huvudströmbrytare
 • LCD skärm med drifttid
 • Laddningsbart back-up batteri för att kunna klara styrning vid elavbrott.