Vad innebär ett projekt för beställaren?

tabell-villapump_feb_2014