Vilken skötsel tar vi ansvar för?

De drifterfarenheter som finns från Jung Pumpens installerade system i Tyskland med 1000-tals fastigheter i ett system indikerar ett lågt underhåll. Efter 15 år så byter man 3-4 pumpar om året per 1000 installerade. Det är lägre än underhållet på självfallsledningarnas pumpstationer.

Vi anordnar studieresor till befintliga anläggningar i Sverige och Tyskland, där potentiella byggare av LTA-system kan få direkt information.

spade