Kompakta och robusta in-line monterade choppers och kvarnar

Sönderdelaren Multicrushern är en egenarbetande rivande enhet med stor matarförmåga. Aggregatet kan installeras i rörledning med tillräckligt flöde, eller på sug- eller trycksidan i ett pumpsystem. Kombinationer av plattor och knivar, plattgeometri och tjocklek kan lätt kundanpassas enligt önskat resultat. Multicrushern kan även kombineras med en Macerator för inmatning vilket ger en idealisk installation. Man erhåller ett driftsäkert pumpande utan stockning.