Roots Blåsmaskin

Vad är en ”Roots” blåsmaskin?

En Roots blåsmaskin är en positiv förträngningslobrotorpump. Funktionen är att pumpa ett media med ett par roterande lober där mediat stannar och komprimeras i fickorna mellan loberna och pumphusväggen vid transporten från insugsstudsen till utloppsstudsen.

Varför kallas blåsmaskinen för en “Roots” blåsmaskin?
Den positiva lobrotorblåsmaskinen designades på 1850-talet av bröderna Francis och Philander Roots. Den patenterades 1860 av bröderna och i och med detta blev Roots namnet på denna princip.

Vad är grundprincipen för en ”Roots” blåsmaskin?
Principen består av följande: Processen börjar med att luft strömmar från inloppsstudsen in i pumphuset och rotorernas inställda rotation mot husets vägg skapar en ”luftflödesriktning”. Vid denna tidpunkt finns det fortfarande atmosfärstryck i dessa kamrar och så snart den första loben passerar öppningen till trycksidan justeras systemtrycket. Detta kallas isokorisk kompression. Rotorerna tätar mot insidan, vilket förhindrar tryckförändring.

Hur fungerar en ”Roots” blåsmaskin?
En blåsmaskin arbetar med isokorisk komprimeringsprincip, även kallad extern kompression. Tryckökningen uppnås genom intermittent transport av ett gasformigt medium (t.ex. atmosfärisk luft) till ett system.

Genom att tvinga mediet från atmosfäriska förhållanden till ett system med ett mottryck (t.ex. en vattenpelare) uppnås tryckökningen. Blåsmaskinen kommer att arbeta med ett kontrollerat utloppstryck för att övervinna detta motstånd.

Hur är Robuschi ”Roots” blåsmaskinen konstruerad?
Robuschi ”Roots” blåsmaskin, kallad RBS, består av två trelobiga rotorer som roterar inuti en förbearbetad kompressionskammare (pumphus). Pumphuset tätas av de roterande rotorerna som synkroniseras med hjälp av kugghjul placerat vid slutet av axlarna till ett 1:1 utväxlingsförhållande,

Lagren är placerade utvändigt mot kompressionskammaren med ett oljesmort system. Drivaxlarna har oljetätningar (kolvringar) i labyrintstil. Dom kallas så på grund av spårets labyrint som oljan måste passera igenom. En roterande stänkskiva monterad på axeln säkerställer att en fin oljedimma smörjer lagren.